Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) / Moerasheide / Bedreigingen

Moerasheide

BEDREIGINGEN

Bosvorming het grootste gevaar
Moerasheide heeft in het algemeen de neiging met struikgewas en bos dicht te groeien. Een ander gevaar is de overwoekering door de overal toenemende Kraaihei (Empetrum nigrum) en de neofieten Cranberry of Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) en Appelbes (Aronia xprunifolia). Het gaat hier overigens net zo goed om heidesoorten.

Met bijdragen van:
André Aptroot, 5.12.2006; André Jansen, 30.11.2006; Boudewijn Beltman 21.4.2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website