Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Zoete plas (N04.02) / Waterplantenrijk water / Regulier beheer

Waterplantenrijk water

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER

Waterplantenrijke wateren vergen weinig regulier beheer. In veel wateren wordt regulier periodiek gebaggerd. Kleinere wateren worden veelal jaarlijks geschoond als ze een watervoerende functie hebben, om te voorkomen dat het water dichtgroeit. Dit schonen is in waterplantenrijke eutrofere wateren nodig om de rijkdom aan waterplanten te handhaven. Grotere wateren worden door windwerking opengehouden.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website