Pad: Natuurtypen / Stilstaande wateren (N04) / Kranswierwater (N04.01) / Kranswierwater / Regulier beheer

Kranswierwater

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER

In principe behoeven kranswierwateren geen specifiek beheer, mits aan de eisen van helderheid en een goede waterkwaliteit wordt voldaan. Het periodiek schonen van sloten kan een positief effect hebben op kranswieren omdat zij over het algemeen goede pioniersoorten zijn. Kranswieren zijn daardoor bij schonen in het voordeel ten opzichte van hogere waterplanten, bij uitblijven van schonen kunnen ze door deze planten overwoekerd worden

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website