Pad: Natuurtypen / Beken en bronnen (N03) / Beek en bron (N03.01) / Beek / Regulier beheer

Beek

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER
Natuurlijke beken onderhouden zichzelf
Het achterwege laten van onderhoud
Naar een natuurlijk peilbeheer
Ruimte voor de beek

Natuurlijke beken onderhouden zichzelf
Het afstromende water houdt de beek schoon en open. Het ingevallen blad en ophopingen van organisch materiaal worden tijdens hogere afvoeren weer opgeruimd. Tegelijk buffert ingevallen hout en blad deze hogere afvoeren. Tijdens extreem hoge afvoeren slijpt de beek zijn eigen weg in het landschap waardoor natuurlijke kronkels en meanders ontstaan. Deze zelfregulerende processen geven een hoge structuurrijkdom, hetgeen ruimte biedt aan veel organismen. Zo’n beeksysteem heeft een grote opvang- en zelfreinigingcapaciteit. In de natuurlijke beek vindt geen onderhoud plaats, wordt een natuurlijk peilregime gevolgd en behoren de oevers aan de beek.

Het achterwege laten van onderhoud
Veruit de meest belangrijke maatregel in natuurlijke beken is dus het achterwege laten van onderhoud. Ingevallen bomen en takken moeten in de beek blijven om de natuurlijke beekprocessen te garanderen. Het achterwege laten van onderhoud kan ook bijdragen aan het herstel van retentie in de beek, aan vorming van meanders, aan lengte- en dwarsprofielontwikkeling, aan verhoging van de substraatvariatie en aan de biodiversiteit.

Naar een natuurlijk peilbeheer
Peilbeheer met behulp van stuwen en dergelijke is in een natuurlijke beek niet aan de orde. Wordt een peil nog kunstmatig gehandhaafd dan dient te worden gestreefd naar een natuurlijk peilverloop in de tijd zonder kunstmatige stuwing.

Ruimte voor de beek
Beken dienen altijd met een strook van minimaal 5-10 meter maar bij voorkeur 25-50 meter uitgerasterd te worden. De oevervegetatie moet zich ongestoord kunnen ontwikkelen en hierbij zijn grote grazers ongewenst, zeker in de ontwikkelingsfase. Maar ook dient deze strook ter bescherming van het beekmilieu tegen het direct inspoelen, inwaaien of actief inbrengen van vervuilende stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website