Pad: Natuurtypen / Rivieren (N02) / Rivier (N02.01) / Rivier / Regulier beheer

Rivier

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER

In de aquatische systemen vinden geen effectgerichte maatregelen (EGM) plaats. Hooguit kan soms baggeren van geïsoleerde wateren worden overwogen. Hierdoor kan de verlanding ongedaan worden gemaakt wat volledige verlanding voorkomt en de waarde van deze wateren voor vissen, amfibieën en watermacrofauna op de lange termijn behouden blijft. Herstelbeheer, inrichting en natuurontwikkeling kunnen kansen bieden voor behoud en herstel van de natuurkwaliteit.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website