Pad: Landschapstypen / Beekdallandschap / Bedreigingen en Beheeropgaven

Beekdallandschap

BEDREIGINGEN EN BEHEEROPGAVEN
 
Vooral gevoelig voor hydrologische veranderingen
In de huidige situatie hebben vrijwel alle beekdalen te maken met één of meer van de volgende problemen:


Kansen afhankelijk van maatregelen op gebiedsniveau
Om de geplande natuurtypen in beekdalen te realiseren, zijn veelal nog ingrijpende maatregelen nodig in het gehele stroomgebied. Speerpunten zijn daarbij in de eerste plaats het water in de beken zelf, periodieke overstroming, beperkte fluctuaties in de capaciteit, het debiet, en een goede waterkwaliteit. Het herstel van deze kenmerken vereist in het algemeen veranderingen in het complete bovenstroomse gebied, inclusief het intrekgebied van het grondwater dat het beekdal voedt. Op de tweede plaats is het vaak van belang om het grondwatersysteem van het gebied te herstellen. Daarvoor zijn vooral maatregelen nodig op de beekdalflanken, dus in richtingen dwars op de beek. Van alle maatregelen kan slechts een deel in de natuurgebieden zelf genomen worden. Ook in de landbouwgebieden zijn maatregelen nodig, met name om meer water vast te houden en om de kwaliteit van het uittredende grondwater te verbeteren.

Tegelijk moet worden erkend dat niet alles mogelijk is in elk beekdal. De meeste beekdalen zullen ook in de toekomst ruimte blijven bieden aan verschillende functies, waaronder natuur. De kunst is wel om per beekdal ‘eruit te halen wat erin zit'. Duurzame natuur ontstaat vooral in beekdalen waar de randvoorwaarden op landschapsschaal kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van het gestelde doel kan echter ook op kleine schaal al natuurwinst worden geboekt door bijv. de inrichting van de beek zelf te verbeteren en beperkte stroken van het land eromheen aan het natuurvriendelijk beheer toe te voegen of percelen te bevloeien.

Met bijdragen van:
Henk Beije, juni 2006; Gert Jan Baaijens en Ab Grootjans, mei 2007.

Namens OBN-deskundigenteam beekdallandschap, Renée Bekker, juli 2007.

| Bedreigingen en Beheeropgaven | Regulier beheer | Herstelbeheer en Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website