Pad: Landschapstypen / Beekdallandschap / Regulier beheer

Beekdallandschap

REGULIER BEHEER

 

In het beekdallandschap blijft regulier beheer of instandhoudingsbeheer zoals maaien of begrazen voornamelijk beperkt tot de graslanden, bijv. nat schraalgrasland , dotterbloemgrasland en heischraal grasland . Deze worden periodiek, meestal jaarlijks, gemaaid om natuurlijke successie naar struweel en bos te voorkomen. Voor de fauna is het belangrijk dat de percelen in een gebied niet allemaal tegelijk of niet in hun geheel worden gemaaid en dat - jaarlijks wisselende - kleine stukjes daarbij worden overgeslagen. Voor de bossen en moerassen in beekdalen volstaat in de regel een beheer van nietsdoen, indien de abiotische omstandigheden in orde zijn.

Met bijdragen van:
Henk Beije, juni 2006.

Namens OBN-deskundigenteam beekdallandschap, Renée Bekker, juli 2007.

| Bedreigingen en Beheeropgaven | Regulier beheer | Herstelbeheer en Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website