Pad: Landschapstypen / Rivierengebied / Regulier beheer

Nat zandlandschap

REGULIER BEHEER

Regulier beheer zoals maaien of begrazen wordt toegepast om de bestaande levensgemeenschappen in stand te houden. Omdat er zo veel is verdwenen en is aangetast in het rivierengebied, ligt de nadruk in het beheer hier momenteel sterk op het herstelbeheer en de inrichting van gebieden, waarbij ‘ontwikkeling' van in het verleden aanwezige biotopen en processen, die kenmerkend zijn voor het rivierensysteem, wordt beoogd. We bespreken de maatregelen daarom op de subpagina herstelbeheer en inrichting.

| Bedreigingen en Beheeropgaven | Regulier beheer | Herstelbeheer en Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website