OBN monitoring


OBN veldonderzoek beslaat over het algemeen een periode van twee tot vier jaar. Deze looptijd is vaak te kort om gefundeerde conclusies te kunnen trekken over de effecten van ingezette herstelmaatregelen. Door het ingezette veldonderzoek in OBN onderzoek na afloop een x aantal jaren voort te zetten door monitoring, kunnen de effecten beter inzichtelijk worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken is vanaf begin 2015 extra budget vrijgemaakt. De resultaten vindt u hieronder.

Neem contact op met de secretaris van het betreffende deskundigenteam als meer wilt weten van betreffend monitoringsrapport.

Monitoringrapporten
Hieronder vindt u de monitoringrapporten die tot nu toe zijn opgesteld.


 


 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website