OBN doel & organisatie
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) houdt zich bezig met natuurherstel, Natura 2000, inrichting en soortenbeleid. Daarnaast wordt daar waar mogelijk een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke belangen zoals zeespiegelstijging, klimaatverandering en veiligheid.  

Essentieel voor OBN onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen herstellen en/of de natuur verder kan worden ontwikkeld. Bovendien wordt gestreefd naar meer samenwerking met andere organisaties en programma’s zoals Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer (Stowa), het Deltaprogramma, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Kennis voor klimaat. 

Het OBN-netwerk bestaat uit acht deskundigenteams en een expertisegroep waarin zowel onderzoekers als terreinbeheerders zitten:


Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
De VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) coördineert het Kennisnetwerk OBN en draagt zorg voor het aanbesteden van OBN onderzoeken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Wiersinga (w.wiersinga@vbne.nl of 06-38825303) en Mark Brunsveld (m.brunsveld@vbne.nl of 06-31978590) van de VBNE. 
 

Hier vindt u de historie van het Kennisnetwerk OBN.


Onderwerp bijgewerkt op: 2015-10-15

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website