Bibliotheek

GIS kaarten

Hieronder vindt u de GIS kaarten die in OBN verband zijn vervaardigd.

De eerste zes kaarten zijn vervaardigd binnen het onderzoek ‘OBN-2014-63-RI Herstel van laagdynamische en aquatische milieus in uiterwaarden’. Door middel van kaartanalyse met behulp van Geografische Informatiesystemen en kaarten met vindplaatsen van laag-dynamische habitats en – soorten, is een 6-tal omstandigheden geïdentificeerd waar potenties liggen voor laag-dynamische systemen in het rivierengebied. Deze omstandigheden kenmerken zich door een specifieke combinatie van landschappelijke en abiotische eigenschappen. Meer informatie vindt u in paragraaf 5.1.2 van het onderliggende rapport te vinden onder de publicaties van het Rivierengebied.

De onderste negen kaarten bevatten informatie over ouderdom van ooibossen in de stroombaan van Maas en Rijntakken, in opdracht van het DT Rivierenlandschap gemaakt en door Alterra uitgevoerd. Deze informatie kunnen beheerders gebruiken om een goede afweging te maken over het verwijderen van bomen en struiken uit de stroombaan in het kader van programma Stroomlijn. Op deze manier kan mogelijk oud ooibos gespaard worden. Oud ooibos is doorgaans soortenrijk. Er komen bijvoorbeeld zeldzame mossen voor, en ook de bronfunctie is van belang als bron voor het koloniseren van nieuwe bossen in het winterbed. De GIS kaarten met alle informatie vindt u hieronder. 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website