Welkom bij het Kennisnetwerk OBN!

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

Nieuw! OBN Jaarverslag 2016. Volledig digitaal, met overzicht van alle activiteiten en producten van het Kennisnetwerk in 2016. Zie http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_jaarverslag_2016.pdf 

Publicaties en rapporten
Alle OBN-publicaties en -rapporten zijn beschikbaar via de bibliotheek. Ook zijn deze op papier te bestellen, mits voorradig, via info@vbne.nl.   

Vraag OBN om beheeradvies
Heeft u problemen of vragen wat betreft het beheer in uw gebied? Het is voor iedere beheerder in Nederland mogelijk een gebiedsgericht advies voor een concreet beheerprobleem in te dienen bij OBN. Neem hiervoor contact op met de secretaris van het betreffende deskundigenteam.

Veldwerkplaatsen
OBN heeft meerdere manieren om de ontwikkelde kennis te delen en te verspreiden, een daarvan zijn de veldwerkplaatsen. Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek en beheerders delen hun ervaringen in het veld. Met elkaar wordt gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. 
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle veldwerkplaatsen op http://www.veldwerkplaatsen.nl/.
Na afloop van elke Veldwerkplaats wordt een Infoblad geschreven waarop alle besproken informatie terug te vinden is. Deze Infobladen kan je terugvinden op de website van de Veldwerkplaatsen onder Presentaties en Infobladen.

Portaal Natuur en Landschap
Het Portaal Natuur en Landschap is de website met (beleids)informatie over natuur en landschap in Nederland. Doel is om beleid, kennis en praktijk rondom natuur en landschap samen te brengen. In de komende tijd zullen OBN-beheeradviezen worden toegevoegd aan de Beheertypen van de Index Natuur en Landschap.

VBNE

Het Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en BIJ12.  

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website